Obec Červená Voda

Úradná tabuľa

Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva - nástup náhradníka
zverejnené: 06.02.2023

Verejná vyhláška – ROZHODNUTIE na vodnú stavbu „Červená Voda – Vodovod Rozšírenie vodovodu“
zverejnené: 03.02.2023

Ekonomicky oprávnené náklady opatrovateľská služba za kalendárny rok 2022
zverejnené: 31.01.2023

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania o predĺžení termínu ukončenia výstavby a o upustení od ústneho pojednávania "Červená Voda - Kanalizácia obce" - predĺženie termínu ukončenia výstavby
zverejnené: 25.01.2023

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2021
zverejnené: 17.02.2022

Ekonomicky oprávnené náklady opatrovateľská služba za kalendárny rok 2021
zverejnené: 16.02.2022