Obec Červená Voda

Úradná tabuľa

Zápisnica OVK o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku č. 1 ČV vo voľbách do Európskeho parlamentu zo dňa 08.06.2024
zverejnené: 10.06.2024

Ďalšie prílohy k oznamu:

Návrh - Záverečný účet obce za rok 2023
zverejnené: 22.05.2024

Rozhodnutie o schválení vykonania projektu JPÚ Červená Voda, č. OU-PO-PLO1-2024/000219-218 zo dňa 15.05.2024
zverejnené: 21.05.2024

Ďalšie prílohy k oznamu:

Zápisnica OkVK o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku č.1 ČV vo voľbách na prezidenta SR 2024 z 06.04.2024
zverejnené: 08.04.2024

Ďalšie prílohy k oznamu:

Zápisnica OkVK o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku č.1 ČV vo voľbách na prezidenta SR 2024 z 23.3.2024
zverejnené: 25.03.2024

Ďalšie prílohy k oznamu:

Oznámenie_Rozhodnutie Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
zverejnené: 21.03.2024

Ďalšie prílohy k oznamu:

Správa o prešetrení a vybavení petície a petičných hárkov
zverejnené: 11.10.2023

Záverečný účet obce za rok 2022
zverejnené: 04.07.2023