Obec Červená Voda

Úradná tabuľa

Pozvánka na 6. zasadnutie OZ
zverejnené: 05.06.2023

Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení stavby - Vodovod - líniová stavba
zverejnené: 30.05.2023

Stavebné povolenie - verejná vyhláška
zverejnené: 26.05.2023

Obchodná verejná súťaž - predaj pozemku
zverejnené: 10.05.2023

Ekonomicky oprávnené náklady opatrovateľská služba za kalendárny rok 2022
zverejnené: 31.01.2023