Obec Červená Voda
Projekty Fotogalérie

Úvodná stránka obce Červená Voda

Cestovný poriadok od 01.07.2022

Oznámujeme Vám, že od 1.7.2022 je v platnosti nový cestovný poriadok linky 708468. Od tohto dátumu končí obchádzka Červená Voda, preto spoje budú vrátene do pôvodných časov ako pred obchádzkou.

vložené: 28.04.2022
Hľadá sa bocian!
Hľadá sa bocian!

V tomto období sa opäť vracajú do nášho regiónu bociany. Aby sa mali kam vrátiť, pracovníci Obecného úradu spolu so starostom obce osadili betónovy stĺp, naň nainštalovali kovovú konštrukciu spolu s hniezdnou podložkou. Veríme, že vďaka osadeniu hniezdnej podložky úspešne zahniezdi bocian biely v našej obci.

V tejto súvislosti starosta obce chce vyzvať občanov, že ak zahliadnu bociana v novo nainštalovanom hniezde, nech ho odfotia. Najrýchlejší pozorovateľ získa od obce odmenu.

Tešíme sa na Vaše fotografie. 

vložené: 06.04.2022
Cestovný poriadok linky 707468

V prílohe je cestovný poriadok linky 707468 platný od 28.3.2022 do 30.6.2022.

Od 28.3.2022 je úplná uzávierka cesty Sabinov-Červená Voda. Spoje do obce budú premávať po obchádzkovej trase cez Pečovskú Novú Ves a Jakovany. Boli prevedené úpravy týchto spojov.

vložené: 25.03.2022
Harmonogram odvozu odpadu v mobile


V spolupráci s firmou ENVI-PAK prinášame aplikáciu s prehľadným harmonogramom odvozu odpadu pre našu obec. Zapnite si upozornenia a už nezabudnete naplniť alebo vyložiť smetie na ulicu včas pred odvozom.

Pozrite si harmonogram odvozu odpadu aj na https://odvoz-odpadu.eu.

Nainštalujte si aplikáciu "Odvoz Odpadu" priamo do mobilu v nastavenach vyberte našu obec a nastavte si deň a hodinu kedy Vás aplikácia upozorní na odvoz komunálneho alebo triedeného odpadu.

       

 

vložené: 21.03.2022
Poďakovanie - humanitárna pomoc pre Ukrajinu
Poďakovanie - humanitárna pomoc pre Ukrajinu

Obec Červená Voda sa chce poďakovať všetkým darcom a prispievateľom do zbierky na pomoc ľuďom utekajúcim pred vojnou na Ukrajine. Veľké ďakujem patrí najmä Vám, občanom obce. Vyzbieralo sa množstvo materiálnych vecí, drogérie, hygienických potrieb, zdravotníckych pomôcok a potravín. 

Obec zbierku doručila na Obecný úrad Jasenov, ktorá priamo distribuuje pomoc na Ukrajinu prostredníctvom organizacii.

vložené: 18.03.2022
Dočasné dopravné obmedzenie - uzávierka cesty III/3182 Sabinov - Červená Voda

Vážení občania,                                                              

Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja plánuje odstránenie bodových závad na ceste III/3182 medzi Sabinovom a Červenou Vodou.

Prvá etapa opravy bude realizovaná od 28.marca 2022 (pondelok) a jej ukončenie bude do 150 dní.

Úplná uzávierka cesty bude v termíne od 28.marca 2022 (pondelok) do 30.júna.2022, následne čiastočná uzávierka po dobu ukončenia plánovaných prác.

Obchádzková trasa bude cez Jakovany – smer Pečovská Nová Ves.

SAD Prešov pristúpi k úprave autobusových spojov, kde časy by mali byť zachované.

Bližšie informácie budú aktualizované v priebehu budúceho týždňa.


vložené: 16.03.2022
Ukrajina - Štatút dočasného útočiska

Ukrajinci  prichádzajúci na naše územie z vojnou postihnutej domoviny môžu od 1. marca 2022 žiadať o poskytnutie dočasného útočiska v Slovenskej republike na ktoromkoľvek oddelení cudzineckej polície, ako aj na oddelení azylu v Humennom (ak cudzinec nemá doklady) a vo veľkokapacitných centrách v Bratislave, Humennom a Michalovciach. Žiadatelia o dočasné útočisko tam vybavia všetky dokumenty do cca 30 min. Inštitút dočasného útočiska umožní Ukrajinským občanom rýchly a neobmedzený prístup na trh práce, k zdravotnej starostlivosti a ich deťom prístup k vzdelaniu.

 

Svoju totožnosť môžu žiadatelia preukázať napríklad predložením vodičského preukazu spolu s rodným listom, platným, ale aj neplatným cestovným dokladom, dokladom totožnosti či akýmkoľvek iným dokladom s fotografiou spolu s rodným listom.

 

Poskytovanie dočasného útočiska sa nevzťahuje na Ukrajincov, ktorí majú u nás trvalý či prechodný pobyt, žiadateľov o azyl, či ľuďom, ktorí azyl alebo doplnkovú ochranu už získali.

 

V prílohe Vám zasielam plagát i informáciami o dočasnom útočisku.

vložené: 09.03.2022
Ochrana lesov pred požiarmi

vložené: 07.03.2022
Triedenie biologicky rozložiteľného odpadu
Triedenie biologicky rozložiteľného odpadu

Vážení spoluobčania,

BRO zo záhrad a zelene je možné umiestniť do rozmiestnených veľkokapacitných kontajnerov v obci.

Preto Vás opakovane prosíme o dôsledné triedenie odpadu podľa druhu! Do "zeleného" patrí iba tráva, konáre a lístie. Akékoľvek umelé kvety, vence a ozdoby patria do klasického kontajnéra.

vložené: 01.03.2022
Štandardy kvality - Voda

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

vložené: 15.02.2022
Aktuálne informácie
OBECNÉ LESY ČERVENÁ VODA, s.r.o. PSK
Medzinárodná spolupráca

Interreg

Sienawa

Partnerské združenia