Obec Červená Voda

Klubovňa DHZO & Posilňovňa

OTVÁRACIE HODINY :

Pondelok - Piatok od 16:30 hod. do 20:00 hod.

Sobota - od 10:00 hod. do 20:00 hod.

Nedeľa - od 10:00 hod. do 18:00 hod.

V prípade záujmu možný individuálny plán cvičení po dohode zo zodpovednou osobou.

PRAVIDLÁ A POVINNOSTI

 1. ČISTOTA A PORIADOK:
 • Po použití utrite za sebou stroje a činky.
 • Na udržiavanie čistoty používajte utierky.
 • Vráťte činky na miesto kam patria.
 1. SLUŠNÉ SPRÁVANIE:
 • Rešpektujte súkromie ostatných.
 • Spravodlivé využívanie zariadení.
 1. ZODPOVEDNOSŤ ZA VYBAVENIE:
 • Osobná zodpovednosť za škody na zariadení.
 • Poškodenie nahláste zodpovednej osobe.
 • Finančná zodpovednosť za úmyselné poškodenie.
 1. ZÁKAZ POUŽÍVANIA ALKOHOLU:
 • V Klubovni DHZO & Posilňovni je prísne zakázané konzumovať alkohol!
 • Cvičte len triezvi a bezpečne.
 1. VSTUPNÉ NA PODPORU STAROSTLIVOSTI A ROZŠIROVANIA KLUBOVNE DHZO & POSILŇOVNE:
 • Dobrovoľné vstupné na starostlivosť a rozšírenie Klubovne DHZO & Posilňovne.
 • Finančné prostriedky budú použité na zlepšenie, údržbu a nové služby.
 • Transparentnosť pri využívaní finančných prostriedkov.
 • Tým sa zabezpečí bezpečné, čisté a inovatívne prostredie pre všetkých cvičiacich v Klubovni DHZO & Posilňovni Červená Voda.

Ďakujeme vám za váš príspevok a spoluprácu.

Zopár rád na úvod predtým ako začnete cvičiť.

Ego si odložte ešte pred vstupom do KLUBOVNE DHZO & posilňovne – Správajte sa teda ku každému tak, ako očakávate, že sa oni budú správať ku vám.

 1. Vždy sa najprv zahrejte – vedeli ste, že zahriaty sval je oveľa ohybnejší a flexibilnejší?
 2. Vhodné obliekanie – v teplom počasí nenoste viac vrstiev oblečenia, predídete tým dehydratácii. V chladnom počasí sa poriadne oblečte, pretože studený sval je náchylný k poraneniu.
 3. Používajte vhodnú obuv na cvičenie.
 4. Využívajte len zariadenia, ktoré sú určené na cvik, ktorý práve cvičíte.
 5. Majte rešpekt k závažiam – požičiavate si niečí majetok.
 6. Sústreďte sa na seba.
 7. Na nikoho nezazerajte.
 8. Nehádžte závažím.
 9. Vždy po sebe odložte závažia kam patria – ak ste dosť silný na to, aby ste závažia zdvíhali, tak máte dosť síl aj na to, aby ste ich odložili na svoje miesto.
 10. Nerušte ľudí počas cvičenia.
 11. Vždy majte po ruke uterák.

Zodpovedná osoba: Adam Karaffa

Mobil: 0910 705 066