Obec Červená Voda

Úradné dokumenty

Obec Červená Voda zverejňuje na tomto mieste úradné dokumenty, týkajúce sa činnosti OcÚ, samosprávy, obecnej rady, obecného zastupiteľstva a komisií.

OcÚ zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia
15.03.2009 VZN obce Červená Voda č.2/2009 - zrušené O cenách pozemkov, o ich ... VZN stiahnuť [34.57K]
24.01.2011 VZN obce Červená Voda č.1/2011 O úhradách za poskytované služby ... VZN stiahnuť [54.18K]
23.09.2011 Schválený rozpočet na rok 2012 Rozpočet stiahnuť [471.14K]
01.12.2012 Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Červená Voda neplatné Rozpočet stiahnuť [521.18K]
02.01.2013 SADZOBNÍK SPRÁVNYCH POPLATKOV platný od 1.1.2013 Základné dokumenty stiahnuť [147.43K]
21.01.2011 ŠTATÚT OBCE ČERVENÁ VODA VZN stiahnuť [114.32K]
01.03.2016 VZN č.2/2015 o miestnych daniach a poplatkoch - zrušené VZN stiahnuť [4.26M]
01.03.2016 VZN č. 1/2015 o poskytovaní dotácií VZN stiahnuť [898.28K]
26.05.2017 VZN č. 3/2016 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Červená Voda VZN stiahnuť [10.10M]
30.10.2016 VZN č. 2/2016 o poplatku v ŠKD VZN stiahnuť [1.09M]
14.07.2017 VZN č. 1/2017 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách.... VZN stiahnuť [153.96K]
23.02.2018 VZN č. 1/2018 o zrušení ZŠ s MŠ Červená Voda 30 a zriadení VZN stiahnuť [753.50K]
23.02.2018 VZN č. 2/2018 o podnikateľskej činnosti a určení VZN stiahnuť [208.08K]
14.12.2018 Rozpočet 2019 - 2021 Rozpočet stiahnuť [181.00K]
13.06.2019 Záverečný účet Obce Červená Voda za rok 2018 Rozpočet stiahnuť [5.98M]
18.09.2019 Štatút obce Červená Voda Základné dokumenty stiahnuť [7.42M]
18.09.2019 Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Červená Voda Základné dokumenty stiahnuť [5.85M]
25.11.2019 VZN č. 1/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za TKO a drobné stavebné odpady na území obce zrušené VZN stiahnuť [5.69M]
25.11.2019 VZN č. 2/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce VZN stiahnuť [2.10M]
25.11.2019 VZN č. 3/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v zrušené VZN stiahnuť [0.99M]
25.11.2019 VZN č. 4/2019 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie školských zariadeniach zrušené VZN stiahnuť [1.48M]
16.12.2019 Rozpočet 2020-2022 Rozpočet stiahnuť [242.43K]
16.12.2019 VZN č.5/2019 - o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Červená Voda zrušené VZN stiahnuť [493.20K]
01.04.2020 VZN č.1/2020 - o ochrannom pásme pohrebísk na území obce VZN stiahnuť [1.03M]
16.12.2020 Rozpočet 2021-2023 Rozpočet stiahnuť [242.41K]
23.12.2020 VZN č.2/2020 - o opatrovateľskej službe VZN stiahnuť [1.94M]
31.12.2020 VZN č. 3/2020 - o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Červená Vo zrušené VZN stiahnuť [5.76M]
31.12.2020 VZN č. 4/2020 o úhradách za poskytované služby obcou VZN stiahnuť [1.29M]
31.12.2020 VZN č. 5/2020 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka Základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Červená Voda zrušené VZN stiahnuť [545.53K]
31.12.2020 VZN č. 6/2020 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijne náklady a podmienky úhrady šk zrušené VZN stiahnuť [1.06M]
16.09.2021 VZN č. 1/2021 obce Červená Voda o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie škol VZN stiahnuť [1.60M]
28.12.2021 Rozpočet 2022-2024 Rozpočet stiahnuť [665.45K]
28.12.2021 VZN č.2/2021 obce Červená Voda o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti zrušené VZN stiahnuť [509.10K]
29.06.2020 Záverečný účet Obce Červená Voda za rok 2019 Rozpočet stiahnuť [0.98M]
28.06.2021 Záverečný účet Obce Červená Voda za rok 2020 Rozpočet stiahnuť [5.95M]
30.05.2022 Záverečný účet Obce Červená Voda za rok 2021 Rozpočet stiahnuť [0.00B]
12.09.2022 VZN č. 1/2022 - o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady zrušené VZN stiahnuť [1.05M]
31.12.2022 VZN č. 2/2022 obce Červená Voda o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území VZN stiahnuť [4.06M]
31.12.2022 VZN č.3/2022 obce Červená Voda o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti VZN stiahnuť [549.11K]
31.12.2022 VZN č. 4/2022 - o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady VZN stiahnuť [1.01M]
31.12.2022 Rozpočet 2023-2025 Rozpočet stiahnuť [638.67K]

Zastupiteľstvo zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia
30.09.2015 uznesenie č. 74/2015 Uznesenia stiahnuť [68.50K]
30.09.2015 uznesenie č. 75/2015 Uznesenia stiahnuť [61.46K]
02.01.2015 uznesenie č. 01/2015 Uznesenia stiahnuť [586.33K]
02.01.2015 uznesenie č. 02/2015 Uznesenia stiahnuť [572.80K]
02.01.2015 uznesenie č. 03/2015 Uznesenia stiahnuť [512.15K]
02.01.2015 uznesenie č. 04/2015 Uznesenia stiahnuť [579.56K]
02.01.2015 uznesenie č. 05/2015 Uznesenia stiahnuť [563.24K]
02.01.2015 uznesenie č. 06/2015 Uznesenia stiahnuť [611.06K]
27.01.2015 uznesenie č. 07/2015 Uznesenia stiahnuť [755.73K]
27.01.2015 uznesenie č. 08/2015 Uznesenia stiahnuť [535.05K]
27.01.2015 uznesenie č. 09/2015 Uznesenia stiahnuť [532.39K]
27.01.2015 uznesenie č. 10/2015 Uznesenia stiahnuť [534.05K]
27.01.2015 uznesenie č. 11/2015 Uznesenia stiahnuť [605.76K]
27.01.2015 uznesenie č. 12/2015 Uznesenia stiahnuť [685.95K]
27.01.2015 uznesenie č. 13/2015 Uznesenia stiahnuť [563.84K]
27.01.2015 uznesenie č. 14/2015 Uznesenia stiahnuť [555.55K]
27.01.2015 uznesenie č. 15/2015 Uznesenia stiahnuť [625.00K]
27.01.2015 uznesenie č. 16/2015 Uznesenia stiahnuť [541.54K]
27.01.2015 uznesenie č. 17/2015 Uznesenia stiahnuť [517.04K]
27.01.2015 uznesenie č. 18/2015 Uznesenia stiahnuť [600.91K]
27.01.2015 uznesenie č. 19/2015 Uznesenia stiahnuť [571.18K]
27.01.2015 uznesenie č. 20/2015 Uznesenia stiahnuť [541.98K]
27.01.2015 uznesenie č. 21/2015 Uznesenia stiahnuť [608.94K]
12.03.2015 uznesenie č. 22/2015 Uznesenia stiahnuť [1.09M]
12.03.2015 uznesenie č. 23/2015 Uznesenia stiahnuť [541.99K]
12.03.2015 uznesenie č. 24/2015 Uznesenia stiahnuť [566.80K]
12.03.2015 uznesenie č. 25/2015 Uznesenia stiahnuť [591.54K]
12.03.2015 uznesenie č. 26/2015 Uznesenia stiahnuť [543.77K]
12.03.2015 uznesenie č. 27/2015 Uznesenia stiahnuť [549.20K]
12.03.2015 uznesenie č. 28/2015 Uznesenia stiahnuť [531.39K]
12.03.2015 uznesenie č. 29/2015 Uznesenia stiahnuť [539.00K]
12.03.2015 uznesenie č. 30/2015 Uznesenia stiahnuť [537.06K]
12.03.2015 uznesenie č. 31/2015 Uznesenia stiahnuť [535.45K]
12.03.2015 uznesenie č. 32/2015 Uznesenia stiahnuť [543.49K]
12.03.2015 uznesenie č. 33/2015 Uznesenia stiahnuť [527.32K]
12.03.2015 uznesenie č. 34/2015 Uznesenia stiahnuť [550.29K]
12.03.2015 uznesenie č. 35/2015 Uznesenia stiahnuť [531.48K]
12.03.2015 uznesenie č. 36/2015 Uznesenia stiahnuť [591.53K]
12.03.2015 uznesenie č. 37/2015 Uznesenia stiahnuť [519.41K]
12.03.2015 uznesenie č. 38/2015 Uznesenia stiahnuť [589.16K]
12.03.2015 uznesenie č. 39/2015 Uznesenia stiahnuť [598.68K]
12.03.2015 uznesenie č. 40/2015 Uznesenia stiahnuť [622.51K]
12.03.2015 uznesenie č. 41/2015 Uznesenia stiahnuť [545.20K]
12.03.2015 uznesenie č. 42/2015 Uznesenia stiahnuť [513.45K]
12.03.2015 uznesenie č. 43/2015 Uznesenia stiahnuť [522.04K]
12.03.2015 uznesenie č. 44/2015 Uznesenia stiahnuť [515.37K]
12.03.2015 uznesenie č. 45/2015 Uznesenia stiahnuť [516.39K]
12.03.2015 uznesenie č. 46/2015 Uznesenia stiahnuť [516.42K]
31.03.2015 uznesenie č. 47/2015 Uznesenia stiahnuť [577.68K]
31.03.2015 uznesenie č. 48/2015 Uznesenia stiahnuť [630.63K]
31.03.2015 uznesenie č. 49/2015 Uznesenia stiahnuť [525.87K]
31.03.2015 uznesenie č. 50/2015 Uznesenia stiahnuť [526.15K]
31.03.2015 uznesenie č. 51/2015 Uznesenia stiahnuť [545.36K]
31.03.2015 uznesenie č. 52/2015 Uznesenia stiahnuť [571.64K]
31.03.2015 uznesenie č. 53/2015 Uznesenia stiahnuť [531.13K]
26.05.2015 uznesenie č. 54/2015 Uznesenia stiahnuť [678.25K]
26.05.2015 uznesenie č. 55/2015 Uznesenia stiahnuť [591.02K]
26.05.2015 uznesenie č. 56/2015 Uznesenia stiahnuť [624.68K]
26.05.2015 uznesenie č. 57/2015 Uznesenia stiahnuť [571.20K]
26.05.2015 uznesenie č. 58/2015 Uznesenia stiahnuť [541.39K]
26.05.2015 uznesenie č. 59/2015 Uznesenia stiahnuť [601.74K]
26.05.2015 uznesenie č. 60/2015 Uznesenia stiahnuť [543.19K]
26.05.2015 uznesenie č. 61/2015 Uznesenia stiahnuť [539.90K]
11.06.2015 uznesenie č. 62/2015 Uznesenia stiahnuť [576.76K]
11.06.2015 uznesenie č. 63/2015 Uznesenia stiahnuť [523.54K]
11.06.2015 uznesenie č. 64/2015 Uznesenia stiahnuť [495.24K]
11.06.2015 uznesenie č. 65/2015 Uznesenia stiahnuť [482.47K]
27.07.2015 uznesenie č. 67/2015 Uznesenia stiahnuť [572.22K]
27.07.2015 uznesenie č. 68/2015 Uznesenia stiahnuť [563.53K]
27.07.2015 uznesenie č. 69/2015 Uznesenia stiahnuť [544.92K]
27.07.2015 uznesenie č. 70/2015 Uznesenia stiahnuť [535.28K]
27.07.2015 uznesenie č. 71/2015 Uznesenia stiahnuť [546.45K]
27.07.2015 uznesenie č. 72/2015 Uznesenia stiahnuť [526.38K]
27.07.2015 uznesenie č. 73/2015 Uznesenia stiahnuť [579.52K]
27.02.2014 Uznesenie č. 01/2014 Uznesenia stiahnuť [43.70K]
09.06.2014 Uznesenie č. 02/2014 Uznesenia stiahnuť [1.11M]
05.12.2014 Uznesenie č. 03/2014 Uznesenia stiahnuť [553.25K]
01.03.2013 Uznesenie č. 01/2013 Uznesenia stiahnuť [46.06K]
07.06.2013 Uznesenie č. 02/2013 Uznesenia stiahnuť [48.06K]
20.09.2013 Uznesenie č. 03/2013 Uznesenia stiahnuť [46.98K]
16.10.2013 Uznesenie č. 04/2013 Uznesenia stiahnuť [48.56K]
20.11.2013 Uznesenie č. 05/2013 Uznesenia stiahnuť [47.15K]
05.01.2012 Uznesenie č. 01/2012 Uznesenia stiahnuť [43.68K]
13.04.2012 Uznesenie č. 03/2012 Uznesenia stiahnuť [47.84K]
01.06.2012 Uznesenie č. 04/2012 Uznesenia stiahnuť [41.14K]
06.11.2012 Uznesenie č. 06/2012 Uznesenia stiahnuť [46.63K]
30.11.2012 Uznesenie č. 07/2012 Uznesenia stiahnuť [44.17K]
14.12.2012 Uznesenie č. 08/2012 Uznesenia stiahnuť [41.36K]
21.01.2011 Uznesenie č. 01/2011 Uznesenia stiahnuť [16.52K]
26.03.2011 Uznesenie č. 02/2011 Uznesenia stiahnuť [20.16K]
29.04.2011 Uznesenie č. 03/2011 Uznesenia stiahnuť [20.67K]
25.06.2011 Uznesenie č. 04/2011 Uznesenia stiahnuť [17.29K]
08.07.2011 Uznesenie č. 05/2011 Uznesenia stiahnuť [15.54K]
21.10.2011 Uznesenie č. 06/2011 Uznesenia stiahnuť [261.62K]
25.11.2011 Uznesenie č. 07/2011 Uznesenia stiahnuť [258.76K]
09.12.2011 Uznesenie č. 08/2011 Uznesenia stiahnuť [265.64K]
30.09.2015 uznesenie č. 76/2015 Uznesenia stiahnuť [49.56K]
30.09.2015 uznesenie č. 77/2015 Uznesenia stiahnuť [56.93K]
19.10.2015 uznesenie č. 78/2015 Uznesenia stiahnuť [69.08K]
19.10.2015 uznesenie č. 79/2015 Uznesenia stiahnuť [55.49K]
19.10.2015 uznesenie č. 80/2015 Uznesenia stiahnuť [53.89K]
19.10.2015 uznesenie č. 81/2015 Uznesenia stiahnuť [73.61K]
10.12.2015 uznesenie č. 82/2015 Uznesenia stiahnuť [56.53K]
10.12.2015 uznesenie č. 83/2015 Uznesenia stiahnuť [57.59K]
10.12.2015 uznesenie č. 84/2015 Uznesenia stiahnuť [50.23K]
10.12.2015 uznesenie č. 85/2015 Uznesenia stiahnuť [60.12K]
10.12.2015 uznesenie č. 86/2015 Uznesenia stiahnuť [56.96K]
10.12.2015 uznesenie č. 87/2015 Uznesenia stiahnuť [53.00K]
10.12.2015 uznesenie č. 88/2015 Uznesenia stiahnuť [59.13K]
17.12.2015 uznesenie č. 89/2015 Uznesenia stiahnuť [56.11K]
17.12.2015 uznesenie č. 90/2015 Uznesenia stiahnuť [52.43K]
17.12.2015 uznesenie č. 91/2015 Uznesenia stiahnuť [51.48K]
17.12.2015 uznesenie č. 92/2015 Uznesenia stiahnuť [56.35K]
17.12.2015 uznesenie č. 93/2015 Uznesenia stiahnuť [53.34K]
17.12.2015 uznesenie č. 94/2015 Uznesenia stiahnuť [55.05K]
04.01.2016 uznesenie č. 95/2015 Uznesenia stiahnuť [57.93K]
04.01.2016 uznesenie č. 96/2015 Uznesenia stiahnuť [60.42K]
29.02.2016 uznesenie č. 1/2016 Uznesenia stiahnuť [55.50K]
29.02.2016 uznesenie č. 2/2016 Uznesenia stiahnuť [60.89K]
29.02.2016 uznesenie č. 3/2016 Uznesenia stiahnuť [79.65K]
29.02.2016 uznesenie č. 4/2016 Uznesenia stiahnuť [119.37K]
29.02.2016 uznesenie č. 5/2016 Uznesenia stiahnuť [78.97K]
29.02.2016 uznesenie č. 6/2016 Uznesenia stiahnuť [62.57K]
14.09.2016 uznesenie č. 41/2016 Uznesenia stiahnuť [94.69K]
29.02.2016 uznesenie č. 9/2016 Uznesenia stiahnuť [60.20K]
09.05.2016 uznesenie č. 20/2016 Uznesenia stiahnuť [487.65K]
09.05.2016 uznesenie č. 19/2016 Uznesenia stiahnuť [534.75K]
09.05.2016 uznesenie č. 18/2016 Uznesenia stiahnuť [450.19K]
09.05.2016 uznesenie č. 17/2016 Uznesenia stiahnuť [445.06K]
09.05.2016 uznesenie č. 15/2016 Uznesenia stiahnuť [413.04K]
09.05.2016 uznesenie č. 14/2016 Uznesenia stiahnuť [507.17K]
09.05.2016 uznesenie č.13/2016 Uznesenia stiahnuť [560.34K]
09.05.2016 uznesenie č. 12/2016 Uznesenia stiahnuť [504.50K]
09.05.2016 uznesenie č. 10/2016 Uznesenia stiahnuť [462.56K]
09.05.2016 uznesenie č. 16/2016 Uznesenia stiahnuť [519.57K]
09.05.2016 uznesenie č. 11/2016 Uznesenia stiahnuť [440.69K]
05.06.2016 uznesenie č. 21/2016 Uznesenia stiahnuť [1.25M]
05.06.2016 uznesenie č. 22/2016 Uznesenia stiahnuť [1.39M]
05.06.2016 uznesenie č. 23/2016 Uznesenia stiahnuť [1.08M]
05.06.2016 uznesenie č. 24/2016 Uznesenia stiahnuť [1.05M]
10.07.2016 uznesenie č. 25/2016 Uznesenia stiahnuť [1.44M]
10.07.2016 uznesenie č. 26/2016 Uznesenia stiahnuť [1.36M]
10.07.2016 uznesenie č. 27/2016 Uznesenia stiahnuť [972.20K]
10.07.2016 uznesenie č. 28/2016 Uznesenia stiahnuť [1.00M]
10.07.2016 uznesenie č. 31/2016 Uznesenia stiahnuť [931.67K]
10.07.2016 uznesenie č. 30/2016 Uznesenia stiahnuť [1.06M]
10.07.2016 uznesenie č. 29/2016 Uznesenia stiahnuť [0.99M]
10.07.2016 uznesenie č.32/2016 Uznesenia stiahnuť [1.31M]
19.08.2016 uznesenie č. 33/2016 Uznesenia stiahnuť [1.39M]
19.08.2016 uznesenie č. 34/2016 Uznesenia stiahnuť [1.02M]
19.08.2016 uznesenie č. 35/2016 Uznesenia stiahnuť [1.02M]
19.08.2016 uznesenie č. 36/2016 Uznesenia stiahnuť [1.51M]
19.08.2016 uznesenie č. 37/2016 Uznesenia stiahnuť [1.04M]
19.08.2016 uznesenie č. 38/2016 Uznesenia
19.08.2016 uznesenie č.39/2016 Uznesenia stiahnuť [1.20M]
19.08.2016 uznesenie č. 40/2016 Uznesenia stiahnuť [1.08M]
14.09.2016 uznesenie č. 42/2016 Uznesenia stiahnuť [58.95K]
14.09.2016 uznesenie č. 43/2016 Uznesenia stiahnuť [59.94K]
14.09.2016 uznesenie č. 44/2016 Uznesenia stiahnuť [55.25K]
14.09.2016 uznesenie č. 45/2016 Uznesenia stiahnuť [61.03K]
14.09.2016 uznesenie č. 46/2016 Uznesenia stiahnuť [62.58K]
11.11.2016 uznesenie č. 47/2016 Uznesenia stiahnuť [1.64M]
11.11.2016 uznesenie č. 48/2016 Uznesenia stiahnuť [1.04M]
11.11.2016 uznesenie č. 49/2016 Uznesenia stiahnuť [0.99M]
11.11.2016 uznesenie č. 50/2016 Uznesenia stiahnuť [1.03M]
11.11.2016 uznesenie č. 51/2016 Uznesenia stiahnuť [1.02M]
11.11.2016 uznesenie č. 52/2016 Uznesenia stiahnuť [1.02M]
11.11.2016 uznesenie č. 53/2016 Uznesenia stiahnuť [0.96M]
11.11.2016 uznesenie č. 54/2016 Uznesenia stiahnuť [1.16M]
11.11.2016 uznesenie č. 55/2016 Uznesenia stiahnuť [1.00M]
11.11.2016 uznesenie č. 56/2016 Uznesenia stiahnuť [1.10M]
11.11.2016 uznesenie č. 57/2016 Uznesenia stiahnuť [1.43M]
14.12.2016 uznesenie č. 58/2016 Uznesenia stiahnuť [853.23K]
14.12.2016 uznesenie č. 59/2016 Uznesenia stiahnuť [559.56K]
14.12.2016 uznesenie č. 60/2016 Uznesenia stiahnuť [0.00B]
14.12.2016 uznesenie č. 61/2016 Uznesenia stiahnuť [578.18K]
14.12.2016 uznesenie č. 62/2016 Uznesenia stiahnuť [550.47K]
14.12.2016 uznesenie č. 63/2016 Uznesenia stiahnuť [597.48K]
14.12.2016 uznesenie č. 64/2016 Uznesenia stiahnuť [568.28K]
14.12.2016 uznesenie č. 65/2016 Uznesenia stiahnuť [834.67K]
14.12.2016 uznesenie č. 66/2016 Uznesenia stiahnuť [603.94K]
14.12.2016 uznesenie č. 67/2016 Uznesenia stiahnuť [603.39K]
14.12.2016 uznesenie č. 68/2016 Uznesenia stiahnuť [628.41K]
03.02.2017 uznesenie č. 1/2017 Uznesenia stiahnuť [1.00M]
03.02.2017 uznesenie č. 2/2017 Uznesenia stiahnuť [770.92K]
03.02.2017 uznesenie č. 3/2017 Uznesenia stiahnuť [608.20K]
03.02.2017 uznesenie č. 4/2017 Uznesenia stiahnuť [729.14K]
03.02.2017 uznesenie č. 5/2017 Uznesenia stiahnuť [793.12K]
03.02.2017 uznesenie č. 6/2017 Uznesenia stiahnuť [656.15K]
03.02.2017 uznesenie č. 7/2017 Uznesenia stiahnuť [662.67K]
03.02.2017 uznesenie č. 8/2017 Uznesenia stiahnuť [654.66K]
03.02.2017 uznesenie č. 9/2017 Uznesenia stiahnuť [624.99K]
03.04.2017 uznesenie č. 10/2017 Uznesenia stiahnuť [471.74K]
03.04.2017 uznesenie č.11/2017 Uznesenia stiahnuť [433.82K]
03.04.2017 uznesenie č. 12/2017 Uznesenia stiahnuť [348.90K]
03.04.2017 uznesenie č. 13/2017 Uznesenia stiahnuť [428.26K]
03.04.2017 uznesenie č. 14/2017 Uznesenia stiahnuť [405.51K]
03.04.2017 uznesenie č. 15/2017 Uznesenia stiahnuť [412.10K]
03.04.2017 uznesenie č. 16/2017 Uznesenia stiahnuť [392.12K]
03.04.2017 uznesenie č. 17/2017 Uznesenia stiahnuť [356.41K]
12.06.2017 uznesenie č. 18/2017 Uznesenia stiahnuť [870.84K]
12.06.2017 uznesenie č. 19/2017 Uznesenia stiahnuť [894.69K]
12.06.2017 uznesenie č. 20/2017 Uznesenia stiahnuť [689.95K]
12.06.2017 uznesenie č. 21/2017 Uznesenia stiahnuť [889.75K]
12.06.2017 uznesenie č. 22/2017 Uznesenia stiahnuť [755.85K]
12.06.2017 uznesenie č. 23/2017 Uznesenia stiahnuť [776.93K]
12.06.2017 uznesenie č. 24/2017 Uznesenia stiahnuť [771.95K]
12.06.2017 uznesenie č. 25/2017 Uznesenia stiahnuť [703.05K]
04.07.2017 uznesenie č. 26/2017 Uznesenia stiahnuť [1.10M]
04.07.2017 uznesenie č. 27/2017 Uznesenia stiahnuť [760.22K]
04.07.2017 uznesenie č. 28/2017 Uznesenia stiahnuť [631.57K]
04.07.2017 uznesenie č. 29/2017 Uznesenia stiahnuť [749.27K]
04.07.2017 uznesenie č. 30/2017 Uznesenia stiahnuť [801.97K]
04.07.2017 uznesenie č. 31/2017 Uznesenia stiahnuť [731.32K]
04.07.2017 uznesenie č. 32/2017 Uznesenia stiahnuť [746.10K]
04.07.2017 uznesenie č. 33/2017 Uznesenia stiahnuť [618.88K]
05.10.2017 uznesenie č. 34/2017 Uznesenia stiahnuť [2.04M]
05.10.2017 uznesenie č. 35/2017 Uznesenia stiahnuť [1.72M]
05.10.2017 uznesenie č. 36/2017 Uznesenia stiahnuť [1.61M]
05.10.2017 uznesenie č. 37/2017 Uznesenia stiahnuť [1.45M]
05.10.2017 uznesenie č. 38/2017 Uznesenia stiahnuť [1.26M]
05.10.2017 uznesenie č.39/2017 Uznesenia stiahnuť [1.22M]
05.10.2017 uznesenie č. 40/2017 Uznesenia stiahnuť [1.49M]
05.10.2017 uznesenie č. 41/2017 Uznesenia stiahnuť [1.32M]
05.10.2017 uznesenie č. 42/2017 Uznesenia stiahnuť [1.32M]
05.10.2017 uznesenie č. 43/2017 Uznesenia stiahnuť [1.41M]
05.10.2017 uznesenie č. 44/2017 Uznesenia stiahnuť [1.78M]
05.10.2017 uznesenie č. 45/2017 Uznesenia stiahnuť [1.09M]
07.11.2017 uznesenie č. 49/2017 Uznesenia stiahnuť [1.31M]
07.11.2017 uznesenie č. 48/2017 Uznesenia stiahnuť [1.78M]
07.11.2017 uznesenie č. 46/2017 Uznesenia stiahnuť [1.64M]
07.11.2017 uznesenie č. 47/2017 Uznesenia stiahnuť [1.24M]
07.11.2017 uznesenie č. 50/2017 Uznesenia stiahnuť [1.32M]
15.12.2017 uznesenie č. 51/2017 Uznesenia stiahnuť [1.87M]
15.12.2017 uznesenie č. 52/2017 Uznesenia stiahnuť [1.57M]
15.12.2017 uznesenie č. 53/2017 Uznesenia stiahnuť [1.60M]
15.12.2017 uznesenie č. 54/2017 Uznesenia stiahnuť [1.74M]
15.12.2017 uznesenie č. 55/2017 Uznesenia stiahnuť [1.55M]
15.12.2017 uznesenie č. 56/2017 Uznesenia stiahnuť [2.37M]
15.12.2017 uznesenie č. 57/2017 Uznesenia stiahnuť [2.17M]
15.12.2017 uznesenie č. 58/2017 Uznesenia stiahnuť [2.00M]
20.02.2018 uznesenie č. 1/2018 Uznesenia stiahnuť [2.28M]
20.02.2018 uznesenie č. 2/2018 Uznesenia stiahnuť [1.23M]
20.02.2018 uznesenie č. 3/2018 Uznesenia stiahnuť [1.23M]
20.02.2018 uznesenie č. 4/2018 Uznesenia stiahnuť [1.25M]
20.02.2018 uznesenie č. 5/2018 Uznesenia stiahnuť [1.23M]
20.02.2018 uznesenie č. 6/2018 Uznesenia stiahnuť [1.22M]
20.02.2018 uznesenie č. 7/2018 Uznesenia stiahnuť [1.31M]
20.02.2018 uznesenie č. 9/2018 Uznesenia stiahnuť [1.45M]
20.02.2018 uznesenie č. 10/2018 Uznesenia stiahnuť [1.22M]
20.02.2018 uznesenie č. 11/2018 Uznesenia stiahnuť [1.16M]
20.02.2018 uznesenie č. 12/2018 Uznesenia stiahnuť [0.00B]
20.02.2018 uznesenie č. 13/2018 Uznesenia stiahnuť [1.21M]
20.02.2018 uznesenie č. 14/2018 Uznesenia stiahnuť [1.22M]
20.02.2018 uznesenie č. 8/2018 Uznesenia stiahnuť [1.45M]
03.05.2018 uznesenie č. 15/2018 Uznesenia stiahnuť [1.87M]
03.05.2018 uznesenie č. 16/2018 Uznesenia stiahnuť [1.21M]
03.05.2018 uznesenie č. 17/2018 Uznesenia stiahnuť [1.23M]
03.05.2018 uznesenie č. 18/2018 Uznesenia stiahnuť [1.17M]
03.05.2018 uznesenie č. 19/2018 Uznesenia stiahnuť [1.30M]
03.05.2018 uznesenie č. 20/2018 Uznesenia stiahnuť [1.24M]
03.05.2018 uznesenie č. 21/2018 Uznesenia stiahnuť [1.26M]
03.05.2018 uznesenie č. 22/2018 Uznesenia stiahnuť [1.30M]
03.05.2018 uznesenie č. 23/2018 Uznesenia stiahnuť [1.29M]
03.05.2018 uznesenie č. 24/2018 Uznesenia stiahnuť [1.34M]
03.05.2018 uznesenie č. 24/2018 Uznesenia stiahnuť [1.34M]
03.05.2018 uznesenie č. 25/2018 Uznesenia stiahnuť [0.00B]
03.05.2018 uznesenie č. 26/2018 Uznesenia stiahnuť [1.40M]
03.05.2018 uznesenie č. 27/2018 Uznesenia stiahnuť [1.29M]
03.05.2018 uznesenie č. 28/2018 Uznesenia stiahnuť [1.36M]
03.05.2018 uznesenie č. 29/2018 Uznesenia stiahnuť [1.38M]
03.05.2018 uznesenie č. 30/2018 Uznesenia stiahnuť [1.39M]
05.06.2018 uznesenie č. 31/2018 Uznesenia stiahnuť [1.48M]
05.06.2018 uznesenie č. 32/2018 Uznesenia stiahnuť [1.30M]
05.06.2018 uznesenie č. 33/2018 Uznesenia stiahnuť [1.26M]
05.06.2018 uznesenie č. 34/2018 Uznesenia stiahnuť [1.43M]
18.07.2018 uznesenie č. 35/2018 Uznesenia stiahnuť [1.79M]
18.07.2018 uznesenie č. 36/2018 Uznesenia stiahnuť [1.37M]
18.07.2018 uznesenie č. 37/2018 Uznesenia stiahnuť [1.18M]
18.07.2018 uznesenie č. 38/2018 Uznesenia stiahnuť [1.13M]
18.07.2018 uznesenie č. 39/2018 Uznesenia stiahnuť [1.23M]
18.07.2018 uznesenie č. 40/2018 Uznesenia stiahnuť [1.25M]
18.07.2018 uznesenie č. 41/2018 Uznesenia stiahnuť [1.12M]
24.08.2018 uznesenie č. 42/2018 Uznesenia stiahnuť [2.10M]
24.08.2018 uznesenie č. 43/2018 Uznesenia stiahnuť [1.17M]
24.08.2018 uznesenie č. 44/2018 Uznesenia stiahnuť [1.29M]
24.08.2018 uznesenie č. 45/2018 Uznesenia stiahnuť [1.19M]
24.08.2018 uznesenie č. 46/2018 Uznesenia stiahnuť [1.26M]
24.08.2018 uznesenie č. 47/2018 Uznesenia stiahnuť [1.21M]
24.08.2018 uznesenie č. 48/2018 Uznesenia stiahnuť [1.38M]
24.08.2018 uznesenie č. 49/2018 Uznesenia stiahnuť [1.23M]
24.08.2018 uznesenie č. 50/2018 Uznesenia stiahnuť [1.42M]
24.08.2018 uznesenie č. 51/2018 Uznesenia stiahnuť [1.17M]
24.08.2018 uznesenie č. 52/2018 Uznesenia stiahnuť [1.13M]
24.08.2018 uznesenie č. 53/2018 Uznesenia stiahnuť [1.11M]
24.08.2018 uznesenie č. 54/2018 Uznesenia stiahnuť [1.23M]
06.09.2018 uznesenie č. 55/2018 Uznesenia stiahnuť [349.50K]
06.09.2018 uznesenie č. 56/2018 Uznesenia stiahnuť [212.32K]
06.09.2018 uznesenie č. 57/2018 Uznesenia stiahnuť [198.26K]
06.09.2018 uznesenie č. 58/2018 Uznesenia stiahnuť [218.70K]
06.09.2018 uznesenie č. 59/2018 Uznesenia stiahnuť [207.54K]
06.09.2018 uznesenie č. 60/2018 Uznesenia stiahnuť [209.62K]
06.09.2018 uznesenie č. 62/2018 Uznesenia stiahnuť [210.69K]
06.09.2018 uznesenie č. 61/2018 Uznesenia stiahnuť [203.01K]
06.09.2018 uznesenie č. 63/2018 Uznesenia stiahnuť [215.78K]
06.09.2018 uznesenie č. 64/2018 Uznesenia stiahnuť [225.69K]
06.09.2018 uznesenie č. 65/2018 Uznesenia stiahnuť [209.61K]
06.09.2018 uznesenie č. 66/2018 Uznesenia stiahnuť [241.61K]
06.09.2018 uznesenie č. 67/2018 Uznesenia stiahnuť [243.40K]
06.09.2018 uznesenie č. 68/2018 Uznesenia stiahnuť [304.31K]
06.09.2018 uznesenie č. 69/2018 Uznesenia stiahnuť [340.04K]
06.09.2018 uznesenie č. 70/2018 Uznesenia stiahnuť [203.01K]
06.09.2018 uznesenie č. 71/2018 Uznesenia stiahnuť [198.69K]
06.09.2018 uznesenie č. 72/2018 Uznesenia stiahnuť [227.01K]
06.09.2018 uznesenie č. 73/2018 Uznesenia
21.10.2018 uznesenie č. 74/2018 Uznesenia stiahnuť [311.72K]
21.10.2018 uznesenie č. 75/2018 Uznesenia
21.10.2018 uznesenie č. 76/2018 Uznesenia stiahnuť [195.25K]
21.10.2018 uznesenie č. 77/2018 Uznesenia stiahnuť [204.97K]
21.10.2018 uznesenie č. 78/2018 Uznesenia stiahnuť [204.15K]
21.10.2018 uznesenie č. 79/2018 Uznesenia stiahnuť [230.94K]
21.10.2018 uznesenie č. 80/2018 Uznesenia stiahnuť [241.43K]
21.10.2018 uznesenie č. 81/2018 Uznesenia stiahnuť [218.09K]
21.10.2018 uznesenie č. 82/2018 Uznesenia stiahnuť [225.46K]
21.10.2018 uznesenie č. 83/2018 Uznesenia stiahnuť [234.58K]
21.10.2018 uznesenie č. 84/2018 Uznesenia stiahnuť [215.11K]
21.10.2018 uznesenie č. 85/2018 Uznesenia stiahnuť [198.90K]
21.10.2018 uznesenie č. 86/2018 Uznesenia stiahnuť [204.63K]
21.10.2018 uznesenie č. 87/2018 Uznesenia stiahnuť [217.82K]
21.10.2018 uznesenie č. 88/2018 Uznesenia stiahnuť [214.92K]
21.10.2018 uznesenie č. 89/2018 Uznesenia stiahnuť [210.01K]
01.11.2018 uznesenie č. 90/2018 Uznesenia stiahnuť [196.41K]
01.11.2018 uznesenie č. 91/2018 Uznesenia stiahnuť [213.72K]
01.11.2018 uznesenie č. 92/2018 Uznesenia stiahnuť [180.87K]
01.11.2018 uznesenie č. 93/2018 Uznesenia stiahnuť [215.57K]
13.12.2018 uznesenie č. 94/2018 Uznesenia stiahnuť [307.04K]
13.12.2018 uznesenie č. 95/2018 Uznesenia stiahnuť [216.94K]
13.12.2018 uznesenie č. 96/2018 Uznesenia stiahnuť [221.46K]
13.12.2018 uznesenie č. 97/2018 Uznesenia stiahnuť [207.49K]
13.12.2018 uznesenie č. 98/2018 Uznesenia stiahnuť [215.23K]
13.12.2018 uznesenie č. 99/2018 Uznesenia stiahnuť [188.46K]
13.12.2018 uznesenie č. 100/2018 Uznesenia stiahnuť [215.88K]
13.12.2018 uznesenie č. 101/2018 Uznesenia stiahnuť [196.54K]
13.12.2018 uznesenie č. 102/2018 Uznesenia stiahnuť [186.61K]
13.12.2018 uznesenie č. 103/2018 Uznesenia stiahnuť [239.02K]
13.12.2018 uznesenie č. 104/2018 Uznesenia stiahnuť [197.89K]
13.12.2018 uznesenie č. 105/2018 Uznesenia stiahnuť [183.37K]
13.12.2018 uznesenie č. 106/2018 Uznesenia stiahnuť [187.37K]
14.12.2018 uznesenie č. 1/2018 Uznesenia stiahnuť [266.78K]
07.01.2019 uznesenie č. 2/2018 Uznesenia stiahnuť [349.20K]
07.01.2019 uznesenie č. 3/2018 Uznesenia stiahnuť [199.31K]
07.01.2019 uznesenie č. 4/2018 Uznesenia stiahnuť [231.84K]
07.01.2019 uznesenie č. 5/2018 Uznesenia stiahnuť [227.20K]
07.01.2019 uznesenie č. 6/2018 Uznesenia stiahnuť [208.17K]
07.01.2019 uznesenie č. 7/2018 Uznesenia stiahnuť [217.67K]
07.01.2019 uznesenie č. 8/2018 Uznesenia stiahnuť [283.86K]
07.01.2019 uznesenie č. 9/2018 Uznesenia stiahnuť [223.26K]
07.01.2019 uznesenie č. 10/2018 Uznesenia stiahnuť [208.75K]
07.01.2019 uznesenie č. 11/2018 Uznesenia stiahnuť [210.14K]
07.01.2019 uznesenie č. 12/2018 Uznesenia stiahnuť [233.09K]
07.01.2019 uznesenie č. 13/2018 Uznesenia stiahnuť [208.53K]
01.04.2019 uznesenie č. 14/2019 Uznesenia stiahnuť [295.98K]
01.04.2019 uznesenie č. 15/2019 Uznesenia stiahnuť [200.35K]
01.04.2019 uznesenie č. 16/2019 Uznesenia stiahnuť [216.33K]
01.04.2019 uznesenie č. 17/2019 Uznesenia stiahnuť [540.89K]
01.04.2019 uznesenie č. 18/2019 Uznesenia stiahnuť [236.46K]
01.04.2019 uznesenie č. 19/2019 Uznesenia stiahnuť [225.54K]
01.04.2019 uznesenie č. 20/2019 Uznesenia stiahnuť [248.39K]
01.04.2019 uznesenie č. 21/2019 Uznesenia stiahnuť [221.31K]
01.04.2019 uznesenie č. 22/2019 Uznesenia stiahnuť [274.14K]
14.05.2019 uznesenie č. 23/2019 Uznesenia stiahnuť [246.85K]
14.05.2019 uznesenie č. 24/2019 Uznesenia stiahnuť [203.42K]
14.05.2019 uznesenie č. 25/2019 Uznesenia stiahnuť [233.29K]
14.05.2019 uznesenie č. 26/2019 Uznesenia stiahnuť [376.09K]
04.07.2019 uznesenie č. 27/2019 Uznesenia stiahnuť [279.54K]
04.07.2019 uznesenie č. 28/2019 Uznesenia stiahnuť [200.33K]
04.07.2019 uznesenie č. 29/2019 Uznesenia stiahnuť [200.82K]
04.07.2019 uznesenie č. 30/2019 Uznesenia stiahnuť [220.95K]
04.07.2019 uznesenie č. 31/2019 Uznesenia stiahnuť [208.81K]
04.07.2019 uznesenie č. 32/2019 Uznesenia stiahnuť [228.12K]
04.07.2019 uznesenie č. 33/2019 Uznesenia stiahnuť [206.33K]
04.07.2019 uznesenie č. 34/2019 Uznesenia stiahnuť [224.08K]
02.09.2019 uznesenie č. 35/2019 Uznesenia stiahnuť [298.34K]
02.09.2019 uznesenie č. 36/2019 Uznesenia stiahnuť [0.00B]
02.09.2019 uznesenie č. 37/2019 Uznesenia stiahnuť [210.83K]
02.09.2019 uznesenie č. 38/2019 Uznesenia stiahnuť [296.30K]
02.09.2019 uznesenie č. 39/2019 Uznesenia stiahnuť [250.33K]
02.09.2019 uznesenie č. 40/2019 Uznesenia stiahnuť [245.04K]
02.09.2019 uznesenie č. 41/2019 Uznesenia stiahnuť [216.00K]
02.09.2019 uznesenie č. 42/2019 Uznesenia stiahnuť [213.14K]
02.09.2019 uznesenie č. 43/2019 Uznesenia stiahnuť [0.00B]
26.11.2019 uznesenie 44/7/2019 Uznesenia stiahnuť [373.55K]
26.11.2019 uznesenie 45/7/2019 Uznesenia stiahnuť [200.13K]
26.11.2019 uznesenie 46/7/2019 Uznesenia stiahnuť [197.63K]
26.11.2019 uznesenie 47/7/2019 Uznesenia stiahnuť [231.19K]
26.11.2019 uznesenie 48/7/2019 Uznesenia stiahnuť [209.79K]
26.11.2019 uznesenie 49/7/2019 Uznesenia stiahnuť [197.40K]
26.11.2019 uznesenie 50/7/2019 Uznesenia stiahnuť [213.46K]
26.11.2019 uznesenie 51/7/2019 Uznesenia stiahnuť [220.59K]
26.11.2019 uznesenie 52/7/2019 Uznesenia stiahnuť [233.84K]
26.11.2019 uznesenie 53/7/2019 Uznesenia stiahnuť [293.31K]
26.11.2019 uznesenie 54/7/2019 Uznesenia stiahnuť [210.47K]
26.11.2019 uznesenie 55/7/2019 Uznesenia stiahnuť [220.98K]
26.11.2019 uznesenie 56/7/2019 Uznesenia stiahnuť [235.58K]
17.12.2019 uznesenie 57/8/2019 Uznesenia stiahnuť [300.85K]
17.12.2019 uznesenie 58/8/2019 Uznesenia stiahnuť [200.70K]
17.12.2019 uznesenie 59/8/2019 Uznesenia stiahnuť [214.30K]
17.12.2019 uznesenie 60/8/2019 Uznesenia stiahnuť [212.49K]
17.12.2019 uznesenie 61/8/2019 Uznesenia stiahnuť [491.98K]
17.12.2019 uznesenie 62/8/2019 Uznesenia stiahnuť [218.96K]
17.12.2019 uznesenie 63/8/2019 Uznesenia stiahnuť [213.63K]
17.12.2019 uznesenie 64/8/2019 Uznesenia stiahnuť [208.86K]
03.04.2020 uznesenie 65/9/2020 Uznesenia stiahnuť [321.83K]
03.04.2020 uznesenie 66/9/2020 Uznesenia stiahnuť [205.98K]
03.04.2020 uznesenie 67/9/2020 Uznesenia stiahnuť [205.87K]
03.04.2020 uznesenie 68/9/2020 Uznesenia stiahnuť [219.97K]
03.04.2020 uznesenie 69/9/2020 Uznesenia stiahnuť [200.47K]
03.04.2020 uznesenie 70/9/2020 Uznesenia stiahnuť [275.89K]
03.04.2020 uznesenie 71/9/2020 Uznesenia stiahnuť [208.34K]
03.04.2020 uznesenie 72/9/2020 Uznesenia stiahnuť [220.12K]
03.04.2020 uznesenie 73/9/2020 Uznesenia stiahnuť [218.14K]
03.04.2020 uznesenie 74/9/2020 Uznesenia stiahnuť [255.19K]
03.04.2020 uznesenie 75/9/2020 Uznesenia stiahnuť [230.14K]
03.04.2020 uznesenie 76/9/2020 Uznesenia stiahnuť [258.71K]
02.07.2020 uznesenie 77/10/2020 Uznesenia stiahnuť [332.93K]
02.07.2020 uznesenie 78/10/2020 Uznesenia stiahnuť [203.10K]
02.07.2020 uznesenie 79/10/2020 Uznesenia stiahnuť [203.81K]
02.07.2020 uznesenie 80/10/2020 Uznesenia stiahnuť [220.66K]
02.07.2020 uznesenie 81/10/2020 Uznesenia stiahnuť [247.30K]
02.07.2020 uznesenie 82/10/2020 Uznesenia stiahnuť [205.36K]
02.07.2020 uznesenie 83/10/2020 Uznesenia stiahnuť [225.01K]
02.07.2020 uznesenie 84/10/2020 Uznesenia stiahnuť [225.98K]
02.07.2020 uznesenie 85/10/2020 Uznesenia stiahnuť [236.32K]
02.07.2020 uznesenie 86/10/2020 Uznesenia stiahnuť [247.04K]
02.07.2020 uznesenie 87/10/2020 Uznesenia stiahnuť [368.24K]
02.07.2020 uznesenie 88/10/2020 Uznesenia stiahnuť [217.59K]
02.07.2020 uznesenie 89/10/2020 Uznesenia stiahnuť [214.97K]
02.07.2020 uznesenie 90/10/2020 Uznesenia stiahnuť [207.15K]
02.07.2020 uznesenie 91/10/2020 Uznesenia stiahnuť [256.26K]
02.07.2020 uznesenie 92/10/2020 Uznesenia stiahnuť [224.81K]
02.07.2020 uznesenie 93/10/2020 Uznesenia stiahnuť [238.11K]
11.09.2020 uznesenie 94/11/2020 Uznesenia stiahnuť [305.92K]
11.09.2020 uznesenie 95/11/2020 Uznesenia stiahnuť [207.21K]
11.09.2020 uznesenie 96/11/2020 Uznesenia stiahnuť [237.25K]
11.09.2020 uznesenie 97/11/2020 Uznesenia stiahnuť [218.98K]
11.09.2020 uznesenie 98/11/2020 Uznesenia stiahnuť [219.50K]
11.09.2020 uznesenie 99/11/2020 Uznesenia stiahnuť [212.56K]
11.09.2020 uznesenie 100/11/2020 Uznesenia stiahnuť [211.00K]
11.09.2020 uznesenie 101/11/2020 Uznesenia stiahnuť [227.36K]
11.09.2020 uznesenie 102/11/2020 Uznesenia stiahnuť [237.46K]
11.09.2020 uznesenie 103/11/2020 Uznesenia stiahnuť [207.96K]
11.09.2020 uznesenie 104/11/2020 Uznesenia stiahnuť [243.53K]
29.10.2020 uznesenie 105/12/2020 Uznesenia stiahnuť [337.95K]
29.10.2020 uznesenie 106/12/2020 Uznesenia stiahnuť [220.25K]
29.10.2020 uznesenie 107/12/2020 Uznesenia stiahnuť [225.83K]
29.10.2020 uznesenie 108/12/2020 Uznesenia stiahnuť [217.26K]
29.10.2020 uznesenie 109/12/2020 Uznesenia stiahnuť [283.18K]
29.10.2020 uznesenie 110/12/2020 Uznesenia stiahnuť [0.00B]
29.10.2020 uznesenie 111/12/2020 Uznesenia stiahnuť [239.70K]
29.10.2020 uznesenie 112/12/2020 Uznesenia stiahnuť [220.34K]
29.10.2020 uznesenie 113/12/2020 Uznesenia stiahnuť [270.88K]
29.10.2020 uznesenie 114/12/2020 Uznesenia stiahnuť [228.15K]
29.10.2020 uznesenie 115/12/2020 Uznesenia stiahnuť [305.27K]
08.12.2020 uznesenie 116/13/2020 Uznesenia stiahnuť [286.15K]
08.12.2020 uznesenie 117/13/2020 Uznesenia stiahnuť [222.33K]
08.12.2020 uznesenie 118/13/2020 Uznesenia stiahnuť [236.67K]
08.12.2020 uznesenie 119/13/2020 Uznesenia stiahnuť [232.41K]
08.12.2020 uznesenie 120/13/2020 Uznesenia stiahnuť [225.62K]
08.12.2020 uznesenie 121/13/2020 Uznesenia stiahnuť [224.83K]
08.12.2020 uznesenie 122/13/2020 Uznesenia stiahnuť [232.93K]
08.12.2020 uznesenie 123/13/2020 Uznesenia stiahnuť [204.57K]
08.12.2020 uznesenie 124/13/2020 Uznesenia stiahnuť [283.36K]
16.12.2020 uznesenie 125/14/2020 Uznesenia stiahnuť [384.43K]
16.12.2020 uznesenie 126/14/2020 Uznesenia stiahnuť [213.00K]
16.12.2020 uznesenie 127/14/2020 Uznesenia stiahnuť [215.13K]
16.12.2020 uznesenie 128/14/2020 Uznesenia stiahnuť [1.14M]
16.12.2020 uznesenie 129/14/2020 Uznesenia stiahnuť [202.68K]
16.12.2020 uznesenie 130/14/2020 Uznesenia stiahnuť [208.43K]
16.12.2020 uznesenie 131/14/2020 Uznesenia stiahnuť [218.88K]
16.12.2020 uznesenie 132/14/2020 Uznesenia stiahnuť [229.25K]
16.12.2020 uznesenie 133/14/2020 Uznesenia stiahnuť [266.02K]
16.12.2020 uznesenie 134/14/2020 Uznesenia stiahnuť [213.94K]
16.12.2020 uznesenie 135/14/2020 Uznesenia stiahnuť [203.83K]
16.12.2020 uznesenie 136/14/2020 Uznesenia stiahnuť [219.44K]
16.12.2020 uznesenie 137/14/2020 Uznesenia stiahnuť [258.41K]
16.12.2020 uznesenie 138/14/2020 Uznesenia stiahnuť [254.53K]
25.03.2021 uznesenie 139/15/2021 Uznesenia stiahnuť [305.04K]
25.03.2021 uznesenie 140/15/2021 Uznesenia stiahnuť [225.98K]
25.03.2021 uznesenie 141/15/2021 Uznesenia stiahnuť [254.37K]
25.03.2021 uznesenie 142/15/2021 Uznesenia stiahnuť [248.73K]
25.03.2021 uznesenie 143/15/2021 Uznesenia stiahnuť [221.29K]
25.03.2021 uznesenie 144/15/2021 Uznesenia stiahnuť [241.95K]
25.03.2021 uznesenie 145/15/2021 Uznesenia stiahnuť [248.34K]
25.03.2021 uznesenie 146/15/2021 Uznesenia stiahnuť [224.02K]
25.03.2021 uznesenie 147/15/2021 Uznesenia stiahnuť [247.97K]
02.07.2021 uznesenie 148/16/2021 Uznesenia stiahnuť [360.93K]
02.07.2021 uznesenie 149/16/2021 Uznesenia stiahnuť [224.12K]
02.07.2021 uznesenie 150/16/2021 Uznesenia stiahnuť [216.78K]
02.07.2021 uznesenie 151/16/2021 Uznesenia stiahnuť [0.00B]
02.07.2021 uznesenie 152/16/2021 Uznesenia stiahnuť [210.87K]
02.07.2021 uznesenie 153/16/2021 Uznesenia stiahnuť [210.56K]
02.07.2021 uznesenie 154/16/2021 Uznesenia stiahnuť [233.21K]
02.07.2021 uznesenie 155/16/2021 Uznesenia stiahnuť [244.94K]
02.07.2021 uznesenie 156/16/2021 Uznesenia stiahnuť [263.21K]
02.07.2021 uznesenie 157/16/2021 Uznesenia stiahnuť [235.55K]
02.07.2021 uznesenie 158/16/2021 Uznesenia stiahnuť [213.68K]
02.07.2021 uznesenie 159/16/2021 Uznesenia stiahnuť [220.72K]
02.07.2021 uznesenie 160/16/2021 Uznesenia stiahnuť [216.50K]
02.07.2021 uznesenie 161/16/2021 Uznesenia stiahnuť [208.76K]
02.07.2021 uznesenie 162/16/2021 Uznesenia stiahnuť [260.55K]
02.07.2021 uznesenie 163/16/2021 Uznesenia stiahnuť [224.53K]
02.07.2021 uznesenie 164/16/2021 Uznesenia stiahnuť [262.28K]
03.09.2021 uznesenie 165/17/2021 Uznesenia stiahnuť [345.70K]
03.09.2021 uznesenie 166/17/2021 Uznesenia stiahnuť [217.92K]
03.09.2021 uznesenie 167/17/2021 Uznesenia stiahnuť [238.16K]
03.09.2021 uznesenie 168/17/2021 Uznesenia stiahnuť [211.36K]
03.09.2021 uznesenie 169/17/2021 Uznesenia stiahnuť [205.50K]
03.09.2021 uznesenie 170/17/2021 Uznesenia stiahnuť [224.18K]
03.09.2021 uznesenie 171/17/2021 Uznesenia stiahnuť [234.62K]
03.09.2021 uznesenie 172/17/2021 Uznesenia stiahnuť [222.21K]
03.09.2021 uznesenie 173/17/2021 Uznesenia stiahnuť [0.00B]
03.09.2021 uznesenie 174/17/2021 Uznesenia stiahnuť [200.49K]
03.09.2021 uznesenie 175/17/2021 Uznesenia stiahnuť [216.56K]
03.09.2021 uznesenie 176/17/2021 Uznesenia stiahnuť [232.37K]
03.09.2021 uznesenie 177/17/2021 Uznesenia stiahnuť [246.34K]
08.11.2021 uznesenie 178/18/2021 Uznesenia stiahnuť [315.46K]
08.11.2021 uznesenie 179/18/2021 Uznesenia stiahnuť [243.35K]
08.11.2021 uznesenie 180/18/2021 Uznesenia stiahnuť [227.18K]
08.11.2021 uznesenie 181/18/2021 Uznesenia stiahnuť [296.60K]
08.11.2021 uznesenie 182/18/2021 Uznesenia stiahnuť [236.36K]
08.11.2021 uznesenie 183/18/2021 Uznesenia stiahnuť [316.43K]
08.11.2021 uznesenie 184/18/2021 Uznesenia stiahnuť [0.00B]
08.11.2021 uznesenie 185/18/2021 Uznesenia stiahnuť [256.52K]
14.12.2021 uznesenie 186/19/2021 Uznesenia stiahnuť [348.24K]
14.12.2021 uznesenie 187/19/2021 Uznesenia stiahnuť [228.18K]
14.12.2021 uznesenie 188/19/2021 Uznesenia stiahnuť [215.74K]
14.12.2021 uznesenie 189/19/2021 Uznesenia stiahnuť [510.35K]
14.12.2021 uznesenie 190/19/2021 Uznesenia stiahnuť [218.04K]
14.12.2021 uznesenie 191/19/2021 Uznesenia stiahnuť [223.41K]
14.12.2021 uznesenie 192/19/2021 Uznesenia stiahnuť [293.86K]
14.12.2021 uznesenie 193/19/2021 Uznesenia stiahnuť [239.05K]
14.12.2021 uznesenie 194/19/2021 Uznesenia stiahnuť [277.24K]
14.12.2021 uznesenie 195/19/2021 Uznesenia stiahnuť [218.17K]
14.12.2021 uznesenie 196/19/2021 Uznesenia stiahnuť [230.62K]
29.12.2021 uznesenie 200/20/2021 Uznesenia stiahnuť [237.68K]
29.12.2021 uznesenie 201/20/2021 Uznesenia stiahnuť [211.99K]
29.12.2021 uznesenie 197/20/2021 Uznesenia stiahnuť [305.14K]
29.12.2021 uznesenie 198/20/2021 Uznesenia stiahnuť [222.99K]
29.12.2021 uznesenie 199/20/2021 Uznesenia stiahnuť [215.47K]
29.12.2021 uznesenie 202/20/2021 Uznesenia stiahnuť [246.02K]
29.12.2021 uznesenie 203/20/2021 Uznesenia stiahnuť [233.23K]
29.12.2021 uznesenie 204/20/2021 Uznesenia stiahnuť [212.96K]
29.12.2021 uznesenie 205/20/2021 Uznesenia stiahnuť [228.77K]
01.04.2022 uznesenie 206/21/2022 Uznesenia stiahnuť [299.00K]
01.04.2022 uznesenie 207/21/2022 Uznesenia stiahnuť [226.60K]
01.04.2022 uznesenie 208/21/2022 Uznesenia stiahnuť [301.06K]
01.04.2022 uznesenie 209/21/2022 Uznesenia stiahnuť [216.24K]
01.04.2022 uznesenie 210/21/2022 Uznesenia stiahnuť [262.53K]
01.04.2022 uznesenie 211/21/2022 Uznesenia stiahnuť [219.88K]
01.04.2022 uznesenie 212/21/2022 Uznesenia stiahnuť [213.73K]
01.04.2022 uznesenie 213/21/2022 Uznesenia stiahnuť [207.80K]
01.04.2022 uznesenie 214/21/2022 Uznesenia stiahnuť [290.71K]
01.04.2022 uznesenie 215/21/2022 Uznesenia stiahnuť [274.94K]
31.05.2022 uznesenie 216/22/2022 Uznesenia stiahnuť [375.91K]
31.05.2022 uznesenie 217/22/2022 Uznesenia stiahnuť [216.98K]
31.05.2022 uznesenie 218/22/2022 Uznesenia stiahnuť [207.47K]
31.05.2022 uznesenie 219/22/2022 Uznesenia stiahnuť [224.48K]
31.05.2022 uznesenie 220/22/2022 Uznesenia stiahnuť [209.11K]
31.05.2022 uznesenie 221/22/2022 Uznesenia stiahnuť [0.00B]
31.05.2022 uznesenie 222/22/2022 Uznesenia stiahnuť [234.82K]
31.05.2022 uznesenie 223/22/2022 Uznesenia stiahnuť [228.48K]
31.05.2022 uznesenie 224/22/2022 Uznesenia stiahnuť [210.99K]
31.05.2022 uznesenie 225/22/2022 Uznesenia stiahnuť [209.16K]
31.05.2022 uznesenie 226/22/2022 Uznesenia stiahnuť [207.68K]
31.05.2022 uznesenie 227/22/2022 Uznesenia stiahnuť [229.26K]
31.05.2022 uznesenie 228/22/2022 Uznesenia stiahnuť [224.37K]
31.05.2022 uznesenie 229/22/2022 Uznesenia stiahnuť [218.11K]
31.05.2022 uznesenie 230/22/2022 Uznesenia stiahnuť [223.97K]
31.05.2022 uznesenie 231/22/2022 Uznesenia stiahnuť [235.91K]
01.07.2022 uznesenie 232/23/2022 Uznesenia stiahnuť [329.74K]
01.07.2022 uznesenie 233/23/2022 Uznesenia stiahnuť [228.82K]
01.07.2022 uznesenie 234/23/2022 Uznesenia stiahnuť [204.68K]
01.07.2022 uznesenie 235/23/2022 Uznesenia stiahnuť [212.50K]
01.07.2022 uznesenie 236/23/2022 Uznesenia stiahnuť [206.59K]
01.07.2022 uznesenie 237/23/2022 Uznesenia stiahnuť [218.43K]
01.07.2022 uznesenie 238/23/2022 Uznesenia stiahnuť [227.07K]
01.07.2022 uznesenie 239/23/2022 Uznesenia stiahnuť [226.91K]
01.07.2022 uznesenie 240/23/2022 Uznesenia stiahnuť [211.57K]
01.07.2022 uznesenie 241/23/2022 Uznesenia stiahnuť [281.27K]
08.07.2022 uznesenie 242/24/2022 Uznesenia stiahnuť [258.35K]
08.07.2022 uznesenie 243/24/2022 Uznesenia stiahnuť [208.46K]
08.07.2022 uznesenie 244/24/2022 Uznesenia stiahnuť [407.58K]
08.07.2022 uznesenie 245/24/2022 Uznesenia stiahnuť [234.21K]
05.09.2022 uznesenie 246/25/2022 Uznesenia stiahnuť [363.12K]
05.09.2022 uznesenie 247/25/2022 Uznesenia stiahnuť [215.08K]
05.09.2022 uznesenie 248/25/2022 Uznesenia stiahnuť [227.45K]
05.09.2022 uznesenie 249/25/2022 Uznesenia stiahnuť [227.75K]
05.09.2022 uznesenie 250/25/2022 Uznesenia stiahnuť [238.20K]
05.09.2022 uznesenie 251/25/2022 Uznesenia stiahnuť [212.20K]
05.09.2022 uznesenie 252/25/2022 Uznesenia stiahnuť [222.05K]
05.09.2022 uznesenie 253/25/2022 Uznesenia stiahnuť [238.84K]
05.09.2022 uznesenie 254/25/2022 Uznesenia stiahnuť [312.16K]
05.09.2022 uznesenie 255/25/2022 Uznesenia stiahnuť [301.95K]
05.09.2022 uznesenie 256/25/2022 Uznesenia stiahnuť [258.14K]
05.09.2022 uznesenie 257/25/2022 Uznesenia stiahnuť [251.77K]
06.10.2022 uznesenie 258/26/2022 Uznesenia stiahnuť [332.43K]
06.10.2022 uznesenie 259/26/2022 Uznesenia stiahnuť [224.05K]
06.10.2022 uznesenie 260/26/2022 Uznesenia stiahnuť [229.42K]
06.10.2022 uznesenie 261/26/2022 Uznesenia stiahnuť [222.10K]
06.10.2022 uznesenie 262/26/2022 Uznesenia stiahnuť [676.12K]
06.10.2022 uznesenie 263/26/2022 Uznesenia stiahnuť [214.77K]
06.10.2022 uznesenie 264/26/2022 Uznesenia stiahnuť [236.98K]
06.10.2022 uznesenie 265/26/2022 Uznesenia stiahnuť [217.59K]
06.10.2022 uznesenie 266/26/2022 Uznesenia stiahnuť [228.19K]
01.12.2022 uznesenie 267/27/2022 Uznesenia stiahnuť [355.79K]
01.12.2022 uznesenie 268/27/2022 Uznesenia stiahnuť [217.89K]
01.12.2022 uznesenie 269/27/2022 Uznesenia stiahnuť [203.29K]
01.12.2022 uznesenie 270/27/2022 Uznesenia stiahnuť [220.64K]
01.12.2022 uznesenie 271/27/2022 Uznesenia stiahnuť [239.08K]
01.12.2022 uznesenie 272/27/2022 Uznesenia stiahnuť [305.13K]
01.12.2022 uznesenie 273/27/2022 Uznesenia stiahnuť [0.00B]
01.12.2022 uznesenie 274/27/2022 Uznesenia stiahnuť [205.71K]
01.12.2022 uznesenie 275/27/2022 Uznesenia stiahnuť [280.13K]
01.12.2022 uznesenie 276/27/2022 Uznesenia stiahnuť [240.76K]
01.12.2022 uznesenie 277/27/2022 Uznesenia stiahnuť [197.39K]
01.12.2022 uznesenie 278/27/2022 Uznesenia stiahnuť [232.76K]
01.12.2022 uznesenie 279/27/2022 Uznesenia stiahnuť [280.38K]
16.12.2022 uznesenie 1/1/2022 Uznesenia stiahnuť [264.54K]
16.12.2022 uznesenie 2/1/2022 Uznesenia stiahnuť [399.12K]
16.12.2022 uznesenie 3/1/2022 Uznesenia stiahnuť [209.40K]
16.12.2022 uznesenie 4/1/2022 Uznesenia stiahnuť [235.37K]
16.12.2022 uznesenie 5/1/2022 Uznesenia stiahnuť [250.33K]
16.12.2022 uznesenie 6/1/2022 Uznesenia stiahnuť [251.40K]
16.12.2022 uznesenie 7/1/2022 Uznesenia stiahnuť [251.39K]
16.12.2022 uznesenie 8/1/2022 Uznesenia stiahnuť [230.63K]
16.12.2022 uznesenie 9/1/2022 Uznesenia stiahnuť [240.05K]
16.12.2022 uznesenie 10/1/2022 Uznesenia stiahnuť [495.54K]
16.12.2022 uznesenie 11/1/2022 Uznesenia stiahnuť [213.81K]
16.12.2022 uznesenie 12/1/2022 Uznesenia stiahnuť [216.98K]
16.12.2022 uznesenie 13/1/2022 Uznesenia stiahnuť [226.64K]
16.12.2022 uznesenie 14/1/2022 Uznesenia stiahnuť [292.87K]
05.01.2023 uznesenie 15/2/2022 Uznesenia stiahnuť [289.03K]
05.01.2023 uznesenie 16/2/2022 Uznesenia stiahnuť [203.34K]
05.01.2023 uznesenie 17/2/2022 Uznesenia stiahnuť [256.60K]
05.01.2023 uznesenie 18/2/2022 Uznesenia stiahnuť [233.63K]
05.01.2023 uznesenie 19/2/2022 Uznesenia stiahnuť [224.38K]
05.01.2023 uznesenie 20/2/2022 Uznesenia stiahnuť [218.32K]
05.01.2023 uznesenie 21/2/2022 Uznesenia stiahnuť [213.66K]
05.01.2023 uznesenie 22/2/2022 Uznesenia stiahnuť [314.71K]
05.01.2023 uznesenie 23/2/2022 Uznesenia stiahnuť [205.36K]
13.01.2023 uznesenie 24/3/2023 Uznesenia stiahnuť [245.92K]
13.01.2023 uznesenie 25/3/2023 Uznesenia stiahnuť [200.96K]
13.01.2023 uznesenie 26/3/2023 Uznesenia stiahnuť [232.24K]
30.01.2023 uznesenie 1/M1/2023 Uznesenia stiahnuť [249.04K]
30.01.2023 uznesenie 2/M1/2023 Uznesenia stiahnuť [219.13K]