Obec Červená Voda

Projekty PSK

Projekt s názvom: FITPARK

Program: 1 ŠPORT

Podprogram: 1.1 Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovísk a ich vybavenia hnuteľným majetkom investičného charakteru

Poskytovateľ: Prešovský samosprávny kraj

Výška dotácie: 1 500,00 €

Národné spolufinancovanie: prostriedky obce Červená Voda: 20% z celkového rozpočtu projektu

Začiatok projektu: 1.7.2018

Ukončenie projektu: 30.9.2018

„Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja.”