Obec Červená Voda

60. Výročie založenia obce, Slávnostné otvorenie a posviacka zrekonštruovanej ZŠ a MŠ

vložená: 01.09.2016