Obec Červená Voda

Mikroregión Čergov

Vážení členovia,
s hrdosťou Vám oznamujeme, že najvýznamnejší spoločný výsledok tohtoročnej činnosti nášho združenia Šomska dražka a cyklodražka bol nominovaní v kategórii NAJ produkt CR Prešovského kraja 2017. link

Okrem tejto nominácie sú samostatne z radov našich členov nominovaný mesto Sabinov so svojím Informačným centrom i v spolupráci na projekte Letohrad 2017 a v kategórii NAJ kaviareň, bar, čajovňa- zariadenie RIDE Pub v Drienici (miesto konania posledných valných zhromaždení).

V súlade s činnosťou a stanovenými spoločnými cieľmi združenia Vás, preto prosíme o podporu nominácii z oblasti pôsobnosti nášho občianskeho združenia Mikroregiónu Čergov prostredníctvom hlasovania na stránke, taktiež formou informovania o nominácii členov a online hlasovaní na vlastných webstránkach, či facebookových profiloch.

Veríme, že táto anketa bude pozitívnym signálom o činnosti nášho združenia a prispeje k propagácii regiónu. Zviditeľnenie nášho „produktu CR“ umožní pokračovať v rozširovaní tohto druhu turistickej infraštruktúry v ďalších našich členských obciach. Do budúcich rokov mať a spoločne podporovať v jednotlivých kategóriách tejto ankety ďalších našich členov pri spoločnej snahe, bez vytvárania vzájomného konkurenčného prostredia.

Za Vašu podporu a hlasy Vám vopred ďakujeme

S pozdravom Mgr.Marcel Feňuš- predseda o.z. tel. : 0905 597 732