Obec Červená Voda

Úradné dokumenty

Obec Červená Voda zverejňuje na tomto mieste úradné dokumenty, týkajúce sa činnosti OcÚ, samosprávy, obecnej rady, obecného zastupiteľstva a komisií.

OcÚ zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia
15.03.2009 VZN obce Červená Voda č.2/2009 - zrušené O cenách pozemkov, o ich ... VZN stiahnuť [34.57K]
24.01.2011 VZN obce Červená Voda č.1/2011 O úhradách za poskytované služby ... VZN stiahnuť [54.18K]
21.01.2011 ŠTATÚT OBCE ČERVENÁ VODA VZN stiahnuť [114.32K]
01.03.2016 VZN č.2/2015 o miestnych daniach a poplatkoch - zrušené VZN stiahnuť [4.26M]
01.03.2016 VZN č. 1/2015 o poskytovaní dotácií VZN stiahnuť [898.28K]
26.05.2017 VZN č. 3/2016 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Červená Voda VZN stiahnuť [10.10M]
30.10.2016 VZN č. 2/2016 o poplatku v ŠKD VZN stiahnuť [1.09M]
14.07.2017 VZN č. 1/2017 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách.... VZN stiahnuť [153.96K]
23.02.2018 VZN č. 1/2018 o zrušení ZŠ s MŠ Červená Voda 30 a zriadení VZN stiahnuť [753.50K]
23.02.2018 VZN č. 2/2018 o podnikateľskej činnosti a určení VZN stiahnuť [208.08K]
25.11.2019 VZN č. 1/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za TKO a drobné stavebné odpady na území obce zrušené VZN stiahnuť [5.69M]
25.11.2019 VZN č. 2/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce VZN stiahnuť [2.10M]
25.11.2019 VZN č. 3/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v zrušené VZN stiahnuť [0.99M]
25.11.2019 VZN č. 4/2019 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie školských zariadeniach zrušené VZN stiahnuť [1.48M]
16.12.2019 VZN č.5/2019 - o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Červená Voda zrušené VZN stiahnuť [493.20K]
01.04.2020 VZN č.1/2020 - o ochrannom pásme pohrebísk na území obce VZN stiahnuť [1.03M]
23.12.2020 VZN č.2/2020 - o opatrovateľskej službe VZN stiahnuť [1.94M]
31.12.2020 VZN č. 3/2020 - o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Červená Vo VZN stiahnuť [5.76M]
31.12.2020 VZN č. 4/2020 o úhradách za poskytované služby obcou VZN stiahnuť [1.29M]
31.12.2020 VZN č. 5/2020 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka Základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Červená Voda zrušené VZN stiahnuť [545.53K]
31.12.2020 VZN č. 6/2020 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijne náklady a podmienky úhrady šk VZN stiahnuť [1.06M]
16.09.2021 VZN č. 1/2021 obce Červená Voda o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie škol VZN stiahnuť [1.60M]
28.12.2021 VZN č.2/2021 obce Červená Voda o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti VZN stiahnuť [509.10K]

Zastupiteľstvo zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia