Opäť vandali ..., alebo takto si kráti naša mládež voľný čas

Vážení občania,

po uplynulom víkende sa opäť ukázala naša mládež  vo veľmi zmlom svetle. Opätovne urobili v areáli Obecného úradu v Červenej Vode  značné škody na majetku.

Môžete si pozrieť fotky, ako to vyzeralo pri obecnom úrade po uplynulom víkende ...

 
Pozvánka na športový deň

 

sportovy

P O Z V Á N K A ... klikni

Obecný úrad v  Červenej Vode v spolupráci s našimi  Dobrovoľnými hasičmi  Vás srdečne pozývajú

„NA ŠPORTOVÉ POPOLUDNIE,“

ktoré sa bude konať dňa

09.augusta 2014 o 14.00 hod.

na „ihrisku v lese“

Pripravené sú rôzne súťaže pre deti, mládež a dospelých. Bude sa variť guľáš a pripravený je aj výčap. Do dobrej nálady nám bude vyhrávať

„ DjJohny “.

Všetkých Vás srdečne pozývame a tešíme sa na Vašu  účasť 
Upozornenie na vandalizmus

Vážení občania,

po uplynulom víkende sa našli v areáli Obecného úradu v Červenej Vode, v altánku značné škody na majetku, ktoré spôsobili neznámi vandali.

Zanechali v altánku neporiadok, špinu, oškriabali a orezali lavičky, stoly, urobili si v strede altánku ohník.

Tento altánok má slúžiť všetkým občanom na využitie svojho voľného času, na oddych a príjemné posedenie.

Naša mládež si zrejme neuvedomuje, že poškodzovaním majetku a zanechávaním neporiadku sa znemožňuje využívaniu altánku na určený účel.

Obecný úrad sa obracia na občanov so žiadosťou o dôslednejšie všímanie si diania v našej obci a zároveň apeluje hlavne na rodičov detí a mládeže, aby si dôslednejšie všímali, čo robia ich deti vo voľnom čase a kde sa zdržiavajú vo večerných hodinách.

Ďakujeme za pochopenie.

Môžete si pozrieť fotky, ako to vyzeralo v altánku po vandalizme ...

 
Pozvánka na oslavu Dňa matiek

Pozvánka

Vážení občania,

 

Obecný úrad v Čevenej Vode v spolupráci so ZŠ s MŠ

Vás srdečne pozýva na oslavu


"Dňa matiek",

ktorá sa bude konať v sále Kultúrneho domu v Červenej Vode

dňa 4. mája 2014 o 15.00 hod.

Oslavu tohto sviatku nám spríjemnia deti a mládež z našej obce svojím krátkym kultúrnym programom.

 

Všetkých Vás srdečne pozývame .

 
Naši úspešní športovci
V zmysle § 9d ods.2 zákona č.597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a podľa Nariadenia vlády SR č.415/2012 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov sa Obec Červená Voda  podieľa na spolufinancovaní nákladov mimoškolskej záujmovej činnosti žiakov v Centre voľného času Radosť v Sabinove. Aj naši žiaci z Červenej Vody, ktorí navštevujú základné a stredné školy v Sabinove sa venujú mimoškolskej činnosti, navštevujú krúžky a športové kluby, ktoré pracujú v rámci CVČ Radosť v Sabinove. Na tieto deti a mládež, ktoré svojim prístupom dosiahli krásne výsledky doma, ale aj v zahraničí môžme byť právom hrdí.

 

Naši športovci:


Štefan Majiroš (18), Červená Voda 94:  člen Klubu silového trojboja v Sabinove

úspechy:

r.2014

3. miesto - Majstrovstvá zakarpatskej oblasti mužov v trojboji, Ukrajina

r.2013

3. miesto - Otvorené Majstrovstvá SR v silovom trojboji dorastencov  a juniorov, Častá

2. miesto -  družstvo KST T+T Sabinov, Majstrovstvá SR v silovom trojboji družstiev a TOP silák, Sabinov

1. miesto - Grand Prix Slovakia v silovom trojboji juniorov a dorastu

1. miesto - Veľká cena primátora mesta Michalovce v tlaku na lavičke

 

Ľuboš Džačovský(15), Červená Voda 88: člen Karate Klubu Katsudo Sabinov

úspechy:

r. 2013

Člen reprezentácie SR na Majstrovstvách Európy kadetov a juniorov - Konya, Turecko
1.miesto - Harasuto World  Cup Lodž, Poľsko
1.miesto - 33rd GRAND PRIX SLOVAKIA, Bratislava
3.miesto - M SR družstiev
2.miesto - Budapest open
3.miesto - 14. Czech Karate Open Euro Grand Prix Pilsen, ČR
1.miesto - 1.kolo Slovenského pohára v karate
Člen reprezentácie SR na Majstrovstvách sveta kadetov, juniorov a U21 - Guadalajara, Španielsko
3.miesto - 2.kolo Slovenského pohára v karate
Víťaz Slovenského pohára
2.miesto - Majstrovstvá SR v karate kadetov a juniorov
r. 2014
1.miesto - Memorial Michala Bozogáňa, Košice

1.miesto - Harasuto World  Cup Lodž, Poľsko
1.miesto - GRAND PRIX, Žilina

1. miesto - Veľká cena Slovenska, Bratislava

 

Dávid Mojzeš(8), Červená Voda 66 : člen Karate Klubu Katsudo Sabinov

úspechy:

r. 2013
2.miesto - 1.kolo Slovenského pohára detí, žiakov a mlad.dorastu, Sabinov  /kata/
2.miesto - 1.kolo Slovenského pohára detí, žiakov a mlad.dorastu, Sabinov /kumite/
2.miesto - 2.kolo Slovenského pohára detí, žiakov a mlad.dorastu, Komárno
1.miesto - 3.kolo Slovenského pohára detí, žiakov a mlad.dorastu, Žilina
2.miesto - Majstrovstvá - VUKABU kumite, Košice
3.miesto - Majstrovstvá - VUKABU kata, Košice
2.miesto - Majstrovstvá SR detí, žiakov a mlad.dorastu v karate, Prievidza
1.miesto - Majstrovstvá SR družstiev, Košice
1.miesto - 17th Grand Prix Slovakia 2013
r. 2014
2.miesto - 1. kolo Slovenského pohára detí, žiakov a mlad.dorastu, Sabinov
3.miesto - 2.kolo Slovenského pohára detí, žiakov a mlad.dorastu, Komárno
3.miesto - GRAND PRIX, Žilina

 

 

 
«ZačiatokPredch12345678910ĎalejKoniec»

Strana 1 z 10
Free premium joomla 1.5 templates, business site hosting.