Výsledok volieb do orgánov samosprávy obce

Miestna volebná komisia oznamuje o výsledku volieb v obci Červená Voda do obecného zastupiteľstva a starostu obce:

 

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva :

P.č.

Meno a priezvisko kandidáta

Politická strana alebo nezávislý kandidát

Počet platných hlasov

1.

František Džačovský

SMER-SD

183

2.

Valéria Marčáková, Mgr.

SMER-SD

180

3.

Damián Fabian

Nezávislý kandidát

171

4.

Anna Kruľáková

SMER-SD

126

5.

Pavol Karaffa, Ing.

SMER-SD

118

 

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva :

P.č.

Meno a priezvisko kandidáta

Politická strana alebo nezávislý kandidát

Počet platných hlasov

1.

Peter Viktor

Nezávislý kandidát

111

2.

Jozef Perháč

Nezávislý kandidát

110

3.

Zuzana Viktorová

SMER-SD

85

 

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce :

P.č.

Meno a priezvisko kandidáta

Politická strana alebo nezávislý kandidát

Počet platných hlasov

1.

Jana Džačovská, Bc.

SMER-SD

122

2.

Pavol Džačovský

Nezávislý kandidát

128

3.

Stanislav Kočiščák

Nezávislý kandidát

20

 

Za starostu obce Červená Voda bol zvolený :

Meno a priezvisko kandidáta

Politická strana alebo nezávislý kandidát

Počet platných hlasov

Pavol Džačovský

Nezávislý kandidát

128

 

 

Predseda MVK

Jana Hrivňaková

 
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014

 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 191/2014 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 15. novembra 2014.Miestna volebná komisia v Červenej Vode podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov:

 

1.  Jana Džačovská, Bc., 47, účtovníčka, Červená Voda 49, SMER – sociálna demokracia

2.  Pavol Džačovský, 38, obchodný zástupca, Červená Voda 147, nezávislý kandidát

3.  Stanislav Kočiščák, 38, mechanik opravár poľnohos. strojov, Červená Voda 120, nezávislý kandidát

 

Miestna volebná komisia v Červenej  Vode  podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov obecného  zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:

 

1. František Džačovský, 51, strojný zámočník, Červená Voda 83, SMER–sociálna demokracia

2. Damián Fabian, 21, informatik, Červená Voda 125, nezávislý kandidát

3. Pavol Karaffa, Ing., 60, manažér, Červená Voda 71, SMER–sociálna demokracia

4. Anna Kruľáková, 49, predavačka, Červená Voda 128, SMER–sociálna demokracia

5. Valéria Marčáková, Mgr., 46, učiteľka, Červená Voda 65, SMER–sociálna demokracia

6. Jozef Perháč, 36, kuchár, Červená Voda 223, nezávislý kandidát

7. Peter Viktor, 41, inštalatér, Červená Voda 121, nezávislý kandidát

8. Zuzana Viktorová, 35, upratovačka, Červená Voda 124, SMER–sociálna demokracia

 
Pozor zmena !!!!
oznám
enie
OZNÁMENIE
Vážení občania,
oznamujeme Vám, že z dôvodu zvýšenej chorobnosti detí a žiakov ZŠ s MŠ Červená Voda sa vystúpenie detí pri príležitosti  Mesiaca úcty k starším prekladá na 24. októbra /piatok/ o 13.00 hod.

Ďakujeme za porozumenie.
 
Pozvánka- Mesiac úcty k starším

P O Z V Á N K A ... klikni

Obecný úrad v  Červenej Vode v spolupráci so ZŠ s MŠ

Vás srdečne pozýva

na vystúpenie detí pri príležitosti 

Mesiaca úcty k starším,

ktoré sa bude konať

dňa 19.októbra 2014 o 14.00 hod.

v sále kultúrneho domu.

Všetkých Vás srdečne pozývame

a tešíme sa na Vašu účasť.

 
Opäť vandali ..., alebo takto si kráti naša mládež voľný čas

Vážení občania,

po uplynulom víkende sa opäť ukázala naša mládež  vo veľmi zmlom svetle. Opätovne urobili v areáli Obecného úradu v Červenej Vode  značné škody na majetku.

Môžete si pozrieť fotky, ako to vyzeralo pri obecnom úrade po uplynulom víkende ...

 
«ZačiatokPredch12345678910ĎalejKoniec»

Strana 1 z 10
Free premium joomla 1.5 templates, business site hosting.