Obec Červená Voda
Projekty Fotogalérie

Úvodná stránka obce Červená Voda

Výzva na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku

dovoľujeme si Vás informovať, že Okresný úrad Sabinov zverejnil: Výzvu na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku.

Preto žiadame všetkých žiadateľov, ktorí majú za cieľ realizovať projekty, ktoré sú v súlade s Akčným plánom rozvoja okresu Sabinov, aby v termíne od 02.07. – 30.07.2020doručilisvoje vyplnené žiadosti na Okresný úrad Sabinov, Námestie slobody 85, 083 01 Sabinov. Všetky žiadosti o regionálny príspevok musia byť na tomto formulári: Príloha 2 - Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku (https://www.nro.vicepremier.gov.sk/dokumenty/index.html#metodicke-usmernenia-a-statuty ).

Viac informácií nájdete na webovom sídle Okresného úradu Sabinov: https://www.minv.sk/?rozvoj-okresu-sabinov-dokumenty.

vložené: 10.07.2020
Voľné prac. miesto

vložené: 07.07.2020
Všeobecné zásady protipožiarnej bezpečnosti k zabezpečeniu ochrany pred požiarmi v žatevnom období

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove Vám v prílohe zasiela - Preventívno-metodický materiál - Všeobecné zásady protipožiarnej bezpečnosti k zabezpečeniu ochrany pred požiarmi v žatevnom období -, v ktorom upozorňujeme na zabezpečenie jednotného postupu pri realizácii úloh súvisiacich s ochranou úrody pred požiarmi v žatevnom období.

vložené: 30.06.2020
Obec Červená Voda spúšťa ďalšiu pomoc

vložené: 15.04.2020
COVID-19
COVID-19

Koronavírus spôsobujúci ochorenie COVID-19 bol identifikovaný v Číne na konci roka 2019. Predstavuje nový kmeň vírusu, ktorý u ľudí nebol doposiaľ známy. Ochorenie patrí medzi kvapôčkovú infekciu.

Prejavy ochorenia:

COVID-19 má širokú škálu prejavov ochorení dýchacích ciest:

Od miernych (kašeľ, zvýšena teplota) cez závažné (vysoká horúčka, dusivý kašeľ, hnačka, bolesti svalov) až po ťažký zápal pľúc a zlyhanie obličiek, kotré môžu končiť smrťou.  Vo väčšine prípadov je priebeh ochorenia len mierny. Ťažkým priebehom ochorenia sú najviac ohrození starší ľudia (65+), ľudia s pridruženými chronickými chorobami a s oslabenou imunitou. 

Pozrite si témy, o ktorých sa chcete dozvedieť viac. Koronavírus - ochorenie COVID-19 vo faktoch a aktuálne. http://koronavirus.mojeslovensko.sk 

Touto cestou chceme poďakovať nadácii TA3 , za poskytnutú finančnú pomoc vo výške 500€. Obec tento dar použila na ochranné pomôcky v súvislosi s ochorením COVID-19.Ďalšie prílohy k oznamu:

vložené: 09.03.2020
Ochrana lesov a prírody pred požiarmi + opatrenia pred vypaľovaním trávy a suchých porastov 2020

Ďalšie prílohy k oznamu:

vložené: 04.03.2020
Štandardy kvality - Voda

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

vložené: 28.02.2020
Aktuálne informácie
OBECNÉ LESY ČERVENÁ VODA, s.r.o. PSK
Medzinárodná spolupráca

Interreg

Sienawa

Partnerské združenia